Dziś jest Wtorek, 07.04.2020,imieniny Donata, Herminy, Rufina
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-07-24 13:55:10

L SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na L Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie obrad L Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2017r.
  3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.

2) Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

3) Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.

4) Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

5) Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021”.

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Kampinos na lata 2017-2021”

8) Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kampinos instrumentem płatniczym.

9) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

/-/ mgr Piotr Popowski