Dziś jest Piątek, 06.12.2019,imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja
Strona główna »  Projekty współfinansowane z UE

Projekty współfinansowane z UE

wstecz
drukuj

2017-09-13 11:30:11

Projekt pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”


Gmina Kampinos realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu: 1 019 726,88 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 815 781,50 PLN

____________________________________________________________________________________________________

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 18 lipca 2017 r.

Grupę docelową stanowi 330 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, w skład której wchodzą klasy gimnazjalne, oraz 8 nauczycieli.

Planowane efekty będą wynikały z podniesienia kluczowych kompetencji, kształtowania postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości, a ich zadaniem będzie ułatwienie uczestnikom projektu przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.

____________________________________________________________________________________________________

Projekt składa się z trzech pakietów wsparcia:

Pakiet WIEDZA obejmujący:

 1. zajęcia wyrównawcze w obszarze:
 • matematyki i nauk przyrodniczych (klasy I –VII SP i klasy gimnazjalne)
 • języka angielskiego (klasy I – VI SP)
 • języka niemieckiego (klasy IV – VII SP i klasy gimnazjalne)
 • informatyki (klasy I –VII SP i klasy gimnazjalne)
 • 2.  zajęcia rozwijające w obszarze:
 • matematyki i nauk przyrodniczych (klasy I –VII SP i klasy gimnazjalne)
 • języka angielskiego (klasy IV – VII SP i klasy gimnazjalne)
 • języka niemieckiego (klasy IV – VII SP i klasy gimnazjalne)

Pakiet INSPIRACJE - zajęcia specjalistyczne prowadzone indywidualnie, odpowiadające na zdiagnozowane deficyty:

 • logopedia
 • psycholog
 • terapeuta (terapia sensoryczna),
 • rewalidacja
 • korektywa

 Pakiet ROZWÓJtreningi (zajęcia w wybrane soboty i dni wolne od nauki) :

 1. Trening dorosłości ( w tym trening kompetencji społecznych trening kompetencji życiowych)
 2. Trening przedsiębiorczości
 3. Trening efektywnego uczenia się

Godziny zajęć będą dostosowane do planu lekcji.

W ramach projektu dwie szkolne pracownie komputerowe zostaną zmodernizowane i wyposażone w nowy sprzęt. Powstanie także pracownia chemiczna.

____________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie szczegółowo określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”.

Aby zgłosić sie do udziału w projekcie należy złożyć wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych załączniki nr 1, 2, 3 i 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15.09.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dziecka/ nauczyciela
 3. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa dziecka/ nauczyciela
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 5. Załącznik nr 4 Ocena kompetencji i potrzeb ucznia
 6. Załącznik nr 5 Informacja o uczestnikach projektu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020