Dziś jest Niedziela, 05.07.2020,imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-10-17 08:45:07

LIII SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na LIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy z dnia 31 lipca 2017r., Protokołu z obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017r., Protokołu z obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 6 października 2017r
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski (podczas Sesji nastąpi prezentacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, przedstawiona przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego). 

9 . Zamknięcie obrad.

 mgr Piotr Popowski

Przewodniczący Rady Gminy