Dziś jest Sobota, 11.07.2020,imieniny Benedykta, Kariny, Olgi
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-10-31 13:27:45

Podsumowanie konferencji pn.: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej”


9 października 2017 r. w „Dworze pod kasztanowcami” odbyła się konferencja pn.: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej” zorganizowana przez Gminę Kampinos przy współudziale Kampinoskiego Parku Narodowego.

Organizacja i przeprowadzenie konferencji zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konferencji była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Konferencja i dyskusja jej towarzysząca były inspiracją do budowania postaw proekologicznych oraz upowszechniała wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Program konferencji obejmował:

  1. Wystąpienie Pani Marty Klimkiewicz, przedstawiciela Kampinoskiego Parku Narodowego dotyczące tematu: „Gospodarka przestrzenna na terenie parku narodowego i otuliny”.
  2. Wystąpienie Pani Moniki Brzeszkiewicz-Kowalskiej, przedstawiciela Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, na temat „Planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego”.
  3. Wystąpienie Pani Anny Andrzejewskiej, przedstawiciela Kampinoskiego Parku Narodowego dotyczące tematu „Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska – społeczeństwo i przyroda”.
  4. Wystąpienie Pani Doroty Gadomskiej, przedstawiciela samorządów gminnych na temat wyzwań w zakresie planowania przestrzennego w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego stających przed samorządowcami.
  5. Wystąpienie Pana Bartłomieja Kolipińskiego, przedstawiciela środowisk planistycznych na temat oczekiwań przedstawicieli samorządów gminnych i Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie Parku.
  6. Wystąpienie Pana Janusza Krukowskiego na temat „Rozmieszczenia stref suburbanizacji w rejonie Puszczy Kampinoskiej i północno-zachodnich dzielnic Warszawy, określone na podstawie cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych”. Panel dyskusyjny wraz z warsztatami mającymi na celu wypracowanie zasad racjonalnego planowania przestrzennego w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz form współpracy pomiędzy samorządami gmin, Kampinoskim Parkiem Narodowym i wykonawcami planów zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów konferencyjnych oraz materiały edukacyjne w postaci dwóch broszur: „Planowanie przestrzenne w parkach narodowych” oraz „Postępowanie z wodą na działce budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjnego”.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział w konferencji!

 

 

 

 

 

Galeria: