Dziś jest Środa, 08.07.2020,imieniny Arnolda, Edgara, Elżbiety
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-11-07 08:55:34

LIV SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Serdecznie zapraszam na LIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2017r.,
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.

2) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2018 roku.

3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

6) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

mgr Piotr Popowski

Przewodniczący Rady Gminy