Dziś jest Środa, 15.07.2020,imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-11-20 16:09:18

LV SESJA RADY GMINY KAMPINOS


 

 

Zapraszamy na LV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy z dnia 13 listopada 2017r.,
  3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2018 rok.

2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

/-/ mgr Piotr Popowski