Dziś jest Niedziela, 27.09.2020,imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-01-08 12:07:34

LVII SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na LVII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017 r.,
  3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

2) Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

3) Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

4) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

mgr Piotr Popowski