Dziś jest Sobota, 24.10.2020,imieniny Arety, Marty, Marcina
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-02-08 13:05:00

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO


Wójt Gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817),

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT

na realizację w 2018 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2018 – Zadanie nr 1

Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2018 roku – Zadanie nr 2