Dziś jest Niedziela, 27.09.2020,imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-02-13 10:13:22

Kwalifikacja wojskowa 2018


Kwalifikacja wojskowa w powiecie warszawskim zachodnim potrwa od 28 lutego do 5 kwietnia 2018 roku.

 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U.  2017 r., poz. 2254) podaję do wiadomości, co następuje:
 

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1999 roku

- mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

-   osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-   kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

-   osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej przedstawiają, wójtowi lub burmistrzowi albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy(miasta)

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie    się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

- powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

-aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy) 

-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

KOMISJA  LEKARSKA  NIE  PRACUJE  W  PIĄTKI  w/w terminie


Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
OŻARÓW  MAZOWIECKI UL.POZNAŃSKA 127  „BIOVENA” 

tel. 022 722 38 08 - Przewodniczący Komisji Lekarskiej