Dziś jest Czwartek, 29.10.2020,imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-02-20 08:44:11

LIX Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na LIX Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2018r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2018r., protokołu z obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2018r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  mieszkańców  Gminy Kampinos.

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos.

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023

7) Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

8) Projekt uchwały sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9) Projekt w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

10) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

11) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017 

12) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

13) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

/-/ mgr Piotr Popowski