Dziś jest Czwartek, 03.12.2020,imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-04-30 14:08:39

Wymiana kotłów z dofinansowaniem


Zapraszamy na spotkanie połączone z podpisaniem umowy.

W związku z przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych do konkursu zamkniętego ogłoszonego  przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, nr RPMA. 04.03.01-IP.01-14-078/18, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu- Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, Gmina Kampinos zaprasza mieszkańców, którzy zadeklarowali w ankiecie chęć wymiany źródeł ciepła, do Urzędu Gminy Kampinos na podpisanie umowy na wykonanie prac audytowych służących pozyskaniu świadectwa energetycznego dla budynku mieszkalnego ( umowę podpisują wszyscy właściciele / współwłaściciele nieruchomości ).

Posiadanie świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego jest obowiązkowe.

Koszt wykonania świadectwa energetycznego to 300 zł.

Do podpisania umowy niezbędne są:

- dane osób, które są właścicielami nieruchomości ( w tym numer i seria dowodu osobistego )

- numer ewidencyjny działki, na której znajduje się nieruchomość wraz z numerem księgi wieczystej

 

Na podpisanie umowy zapraszamy mieszkańców w dniach 4 maja w godzinach 7.30-14.30 oraz

7 maja w godzinach 7.30 – 18.00.

Inny dogodny termin należy wcześniej ustalić pod numerem telefonu 22 725 00 40 wew. 226.

Wraz z umową każdy z właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości składa podpisaną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku gdy niemożliwe jest osobiste stawienie się na podpisanie ww. dokumentów któregokolwiek z właścicieli/współwłaścicieli dopuszcza się możliwość ich pobrania z załączonych plików lub z siedziby Urzędu Gminy i dostarczenia 2 uzupełnionych i podpisanych egzemplarzy ( dotyczy umowy) w terminie do 7 maja 2018 r.  do pokoju nr 10.

Mieszkańcy którzy posiadają w/w dokument nie musza wykonywać go ponownie.

Załączniki

Typ Temat
załącznik Deklaracja
załącznik Umowa - świadectwa energetyczne