Dziś jest Czwartek, 03.12.2020,imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-05-22 12:58:15

LXII Sesja Rady Gminy Kampinos


Zapraszamy na LXII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXI Sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2018r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Kampinos za 2017 rok.

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos.

3) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Kampinos.

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Kampinos.

 5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Zawady.

6) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

7) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

8) Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

9) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos.

7.Prezentacja dotycząca nowopowstałego obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski