Dziś jest Wtorek, 01.12.2020,imieniny Blanki, Edmunda, Eligiusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-06-19 12:18:54

LXIII Sesja Rady Gminy Kampinos


Zapraszamy na LXIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2018r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kampinos.

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

4) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

5) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2017 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2017 r.,

c) informacją o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

7) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2017 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

8. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski