Dziś jest Środa, 25.11.2020,imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-06-28 08:51:49

Jednogłośne absolutorium dla Wójt Moniki Ciurzyńskiej


25 czerwca, w trakcie LXIII Sesji Rady Gminy Kampinos, wśród podejmowanych przez Radnych uchwał była również ta, dotyczące udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Głosowanie Radnych poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2017 r.,  informacja o stanie mienia Gminy Kampinos oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  przedłożonych  przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2017 rok.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Barbra Szułczyńska, przedstawiła wniosek komisji o  udzielenie absolutorium. Podczas głosowania Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną uchwałę i udzielili Wójt Monice Ciurzyńskiej absolutorium.

Dziękując za przyjęcie uchwały Wójt dziękowała Radzie Gminy, Radnym, Sołtysom, Pracownikom Urzędu oraz Pani Skarbnik Hannie Dobrzyńskiej, która czuwa nad prawidłową realizacją Uchwały Budżetowej.

 

Galeria: