Dziś jest Wtorek, 01.12.2020,imieniny Blanki, Edmunda, Eligiusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-08-22 07:49:23

Zapowiedź LXV Sesji Rady Gminy Kampinos


Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad LXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

- Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do cen 1 mdostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos.

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos.

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego.

- Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

 

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski