Dziś jest Piątek, 23.10.2020,imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2018-10-02 09:54:37

LXVII Sesja Rady Gminy Kampinos


Zapraszamy na LXVII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018r. oraz z obrad LXV Sesji Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2018r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos.
 • Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie.
 • Projekt Uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
 • Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego.

7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Piotr Popowski