Dziś jest Czwartek, 03.12.2020,imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-01-11 09:32:43

Kampinoski Park Narodowy skończył 60 lat!


Leżący w sercu Polski Kampinoski Park Narodowy to wydmy, bagna, lasy, łąki i pastwiska. Niezwykła mozaika krajobrazów z ogromnym bogactwem szaty roślinnej oraz tysiącami gatunków zwierząt, jest ewenementem na skalę światową. Mimo wielowiekowych przekształceń i działalności człowieka Puszcza pozostała wielkim żywym laboratorium natury. Jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w środkowej Polsce.

Park utworzony 16 stycznia 1959 roku głównie dzięki staraniom profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów chroni walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej. Ten skarb przyrody o powierzchni 38,5 tys. ha graniczy z największą w Polsce aglomeracją warszawską. Lasy zajmują w parku ponad 73 % powierzchni, a tworzą je głównie sosna, olcha, dąb i brzoza. To dzięki lasom puszczy do stolicy napływa od zachodu czyste, świeże, napełnione olejkami eterycznymi powietrze.

Trwająca od 60 lat ochrona i opieka kilku pokoleń pracowników przyczynia się do regeneracji przyrody. Lasy stają się coraz bardziej naturalne i nabierają puszczańskiego charakteru, jak przed wiekami. Z udokumentowanych dotychczas ponad czterech tysięcy gatunków zwierząt występujących w parku najliczniejszą grupę stanowią bezkręgowce. Największym ssakiem jest łoś – herbowe zwierzę parku, ale ostoję znalazły tu również, jelenie, rysie, wilki a z ptaków bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik i wiele innych. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym w parku ciągle przybywa nowych odkryć z zakresu zoologii, botaniki i mykologii. Obok walorów przyrodniczych Puszcza Kampinoska jest prawdziwą skarbnicą dziejów. Nie ominęły tych terenów żadne z ważnych dla kraju wydarzeń historycznych a ślady po powstaniach i wojnach możemy napotkać w wielu miejscach w parku. Cmentarze, samotne mogiły i kapliczki są nieodłącznym elementem krajobrazu puszczy.

Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale również dla wszystkich miłośników przyrody, turystyki i historii. Czeka tu na nich 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, ścieżki dydaktyczne, trasy konne oraz specjalnie urządzone polany i parkingi. W ośrodkach dydaktycznych prowadzona jest edukacja dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej. Odbywają się kursy, warsztaty dla wyspecjalizowanych grup, koncerty, wystawy, konkursy, festiwale, itp. Park może liczyć na wolontariuszy, których z roku na rok wciąż przybywa, a ich pomoc jest nieoceniona.

Rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej tworzą wyraźnie wyodrębniony układ przyrodniczy, usytuowany w punkcie węzłowym korytarzy ekologicznych (doliny Wisły, Bugu i Narwi) o znaczeniu europejskim. Ze względu na wartości przyrodnicze oraz znaczenie społeczne Park wraz z otuliną został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”, wchodzi też w skład sieci NATURA 2000 zarówno ze względu na bogactwo gatunków ptaków (Dyrektywa Ptasia), jak i na różnorodność zbiorowisk roślinnych (Dyrektywa Siedliskowa).

 

Warto pamiętać, że tuż za rogatkami stolicy Polski znajduje się tak cenne przyrodniczo i historycznie  dziedzictwo narodowe. Z centrum miasta do wschodniej granicy parku dojedziemy w zaledwie 30 minut. Dalej już tylko spokój, ukojenie i bezmierna przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Starajmy się wszyscy umiejętnie korzystać z jego dóbr.

 

Katarzyna Fidler

Kampinoski Park Narodowy

kfidler@kampinoski-pn.gov.pl