Dziś jest Środa, 02.12.2020,imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-02-11 16:12:58

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2019


Wójt Gminy Kampinos działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817), OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT na realizację w 2019 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2019 roku – ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.13.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2019 roku – ZADANIE NR 2