Dziś jest Czwartek, 22.10.2020,imieniny Haliszki, Lody, Przybysława
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-02-13 12:14:26

Konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia Statutów sołectw


Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie uchwalenia Statutów sołectw. Konsultacje przeprowadzone będą do 18 lutego 2019 r. do godziny 15.30 w formie wnoszenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Statutu sołectwa.

Projekt statutu sołectwa udostępniony jest:

  • u Sołtysa oraz na tablicy sołeckiej;
  • w Urzędzie Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 7,;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos (Aktualności) pod adresem: http://www.kampinos.pl/ oraz na stronie BIP pod adresem http://www.bip.kampinos.pl/ (Organizacja działania samorządu/Sołectwa Gminy Kampinos).

Uwagi należy składać pisemnie:

1)  w Urzędzie Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 7, ;

2) za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska, na adres: e-mail: biuro.rady@kampinos.pl. W tytule pisma wnoszącego uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą; lub

3) pisemnie do sołtysa.

Wnosząc uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą, np.: Konsultacje – projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa …....

O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data ich wpływu do Urzędu Gminy Kampinos lub do Sołtysa danego sołectwa.

Załączniki

Typ Temat
załącznik Projekt Statutu