Dziś jest Czwartek, 29.10.2020,imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-02-19 11:02:51

Zapowiedź V Sesji Rady Gminy Kampinos


Zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

5)  Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos.

6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos. 

8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na Wójta Gminy Kampinos.

11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski