Dziś jest Poniedziałek, 26.10.2020,imieniny Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-05-22 08:59:40

VIII Sesja Rady Gminy Kampinos - zapowiedź


Zapraszamy na VIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2019 r. oraz VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

-Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sochaczew.

-Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2018 rok.

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2018 r., oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

- Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kampinos.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski