Dziś jest Środa, 02.12.2020,imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-06-05 07:37:38

Raport o stanie Gminy Kampinos za 2018 rok


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kampinos przedstawia Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kampinos  odbędzie się 24.06.2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.06.2019 r. (piątek) do godziny 14.30 w pok. nr. 7.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej (załącznik) a także w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos oraz w Biurze obsługi Rady Gminy Kampinos (pok.7)
 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

Załączniki

Typ Temat
załącznik Raport o stanie gminy
załącznik ZGłoszenie do debaty - formularz