Dziś jest Poniedziałek, 26.10.2020,imieniny Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-06-18 14:37:54

X Sesja Rady Gminy Kampinos


Zapraszamy na X Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r. oraz 17 czerwca 2019 r.  

4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.

6. Raport o stanie gminy:

a) określenie liczby mieszkańców mogących zabrać głos w debacie na raportem o stanie gminy,

b) przedstawienie „Raportu o stanie gminy”,

c) debata dotycząca „Raportu o stanie gminy

d) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kampinos

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2018 r.,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2018 r.,

c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok,

e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos.

b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy          

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019  r. 

10. Zamknięcie obrad

 

z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski