Dziś jest Czwartek, 29.10.2020,imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-07-23 10:07:13

XI Sesja Rady Gminy Kampinos


XI Sesja Rady Gminy Kampinos

Serdecznie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2019 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
 • Projekty uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych.
 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Komorów.
 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 • Projekt uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
 • Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Wójta.
 • Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

      7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

      9.Zamknięcie obrad.

                                                                                             

Z poważaniem

                                                    Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy