Dziś jest Niedziela, 25.10.2020,imieniny Ingi, Maurycego, Sambora
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-08-20 10:29:14

XII Sesja Rady Gminy Kampinos


XII Sesja Rady Gminy Kampinos

Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia  2019 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 29 lipca 2019 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Komorów.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekty uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

   7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

   8.Wolne wnioski.

   9.Zamknięcie obrad.

                                                                                             

Z poważaniem                                                     

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy