Dziś jest Wtorek, 01.12.2020,imieniny Blanki, Edmunda, Eligiusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-10-07 13:26:03

Informacja o opłatach za odpady komunalne


W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizowana przelewem winna być wpłacana wyłącznie na indywidualny numer rachunku bankowego, który jest przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości.

Wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Gminy Kampinos od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.

W przypadku zagubienia numeru indywidualnego rachunku bankowego można go uzyskać w Urzędzie Gminy Kampinos, pok. nr 13.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać comiesięcznie, bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.