Dziś jest Niedziela, 25.10.2020,imieniny Ingi, Maurycego, Sambora
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2019-10-22 13:49:00

XIV Sesja Rady Gminy Kampinos


XIV Sesja Rady Gminy Kampinos

          Serdecznie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 28 października  2019 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2019 r. i protokołu z obrad XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 17 września 2019 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
  7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu;

2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata;

3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos;

 

4) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno  ul. Bursztynowa;

 6) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno ul. Perłowa;

 

7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno ul. Rubinowa;

 

8) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno ul. Srebrna;

 

9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławnika;

 

10) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie;

 

11) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

 

12) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

       8.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

       9.Wolne wnioski.

      10. Zamknięcie obrad.

                                                                                             

Z poważaniem

                                                         

Krzysztof Sucharski

Przewodniczący Rady Gminy