Dziś jest Piątek, 30.10.2020,imieniny Augustyny, Łukasza, Urbana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-01-14 15:08:43

XIX Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 20 stycznia  2020 r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Sali Kolumnowej (III piętro)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r. i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 07 stycznia 2020 roku.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej , administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos zaliczanych do sektora finansów publicznych;

2) Projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

3) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;

5) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski
  3. Zamknięcie obrad.                                                                           

Z poważaniem

                                                                                                          Krzysztof Sucharski

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy