Dziś jest Czwartek, 29.10.2020,imieniny Angeli, Przemysława, Zenobii
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-01-27 14:43:22

Aktualizacja obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Urząd Gminy Kampinos informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)  gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kampinos nie podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Kampinos w terminie do 21 lutego 2020 r.

Druki dostępne są:

  • W Urzędzie Gminy Kampinos, w sekretariacie lub w pokoju nr. 9
  • Na stronie internetowej Gminy Kampinos: kampinos.pl
  • U Sołtysów

Wypełnione druki prosimy dostarczać:

  • Osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Kampinos
  • Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
  • Drogą mailową : urzad@kampinos.pl
  • Do Sołtysów (w terminie do 14 lutego 2020 r.)

Urząd Gminy Kampinos informuje, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

 

Załączniki

Typ Temat
załącznik Druk zgłoszeniowy