Dziś jest Wtorek, 27.10.2020,imieniny Iwony, Noemi, Szymona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-03-03 15:14:06

XXI Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 09 marca  2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.10 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A nr 30A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2020 r. i XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 04 lutego 2020 roku.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:

  1) Projekt uchwały Nr XXI/123/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

  2) Projekt uchwały XXI/124/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A,

  3) Projekt uchwały XXI/125/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie,

  4) Projekt uchwały XXI/126/20 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018”,

  5) Projekt uchwały XXI/127/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos,

  6) Projekt uchwały XXI/128/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

  do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

  7) Projekt uchwały XXI/129/20 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej na obszarze Gminy Kampinos,

  8) Projekt uchwały XXI/130/20 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  prac Rady Gminy Kampinos i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,

  9)  Projekt uchwały XXI/131/20 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,

  10) Projekt uchwały XXI/132/20 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos,

  11) Projekt uchwały XXI/133/20 zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok,

  12) Projekt uchwały XXI/134/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 7. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kampinos w zakresie działania Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach w 2019 roku przedstawiona przez Kierownika Posterunku Policji w Kampinosie KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach asp. szt. Wojciecha Piotrowskiego.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.                                                                           

   

   

   

  Z poważaniem

  Krzysztof Sucharski

  Przewodniczący Rady Gminy