Dziś jest Poniedziałek, 26.10.2020,imieniny Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-04-02 09:02:38

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w czasie epidemii.


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzono ograniczenia funkcjonowania instytucji administracji publicznej i zakładów pracy.

Stosując się do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie stanu epidemii,w drodze Obwieszczenia Nr 0050.32.2020, podjęta została decyzja o wprowadzeniu w urzędzie Gminy Kampinos ograniczeń polegających na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż od 02.04.2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego będą załatwiane wyłącznie sprawy niezbędne, niecierpiące zwłoki, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o konieczności załatwienia danej sprawy, tj.:

-  sporządzanie aktów zgonów,

- wydawanie dowodów osobistych, ale tylko w  przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu.

 

Ponadto informujemy, iż zdjęcie do dowodu osobistego może być zrobione w warunkach domowych. Musi ono jednak spełniać odpowiednie kryteria:

  • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
  • tło zdjęcia powinno być białe.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 725 00 40), mailowego (urzad@kampinos.pl) lub korzystania z ePUAP.

Wszelkie druki, wnioski oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/.