Dziś jest Środa, 21.10.2020,imieniny Celiny, Hilarego, Janusza
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-04-10 07:49:24

Program stypendialny „Klasa”


Program stypendialny „Klasa” daje możliwość absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. W ramach każdej edycji do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

 

Wnioski mogą składać: Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców,
b) uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów,
c) zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.200 zł,
d) chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację,
e) są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym,
f) uzyskali rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy w szkole macierzystej.

 

Program oferuje:
1. Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych.
2. Stypendium finansowe na I roku studiów.
Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji w ramach programu oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program.

 

Termin składania wniosków upływa 31.05.2020 r.

 

Szczegóły pod adresem: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa