Dziś jest Piątek, 25.09.2020,imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-05-28 12:54:08

UWAGA ROLNICY! PRZYMROZKI WIOSENNE


W związku z otrzymaną informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o potwierdzeniu wystąpieniu przymrozków wiosennych na terenie województwa mazowieckiego w dniach 18 -21 kwietnia 2020 r. oraz w dniach  21 – 22 maja 2020 r. uprzejmie prosimy o rozpoznanie zakresu i charakteru niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i sadowniczych z terenu gminy Kampinos, a w razie wystąpienia szkód o składanie wniosków, celem oszacowania szkód wyrządzonych przez przymrozki wiosenne.

Wnioski należy składać do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wnioski oraz wszelkie informacje dotyczące szacowania szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej dostępne są na stronie internetowej – www.mazowieckie.plMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - w zakładce: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Klęski żywiołowe – Rolnictwo – Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – Materiały (załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód) lub w Urzędzie Gminy Kampinos – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa  - pokój nr 2.

Wniosek powinien być zgodny z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Do wniosku proszę dołączyć kserokopię wniosku składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Galeria:

Załączniki

Typ Temat
załącznik Wniosek o oszacowanie szkód