Dziś jest Piątek, 25.09.2020,imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-06-16 09:15:13

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMPINOS ZA 2019 ROK


 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kampinos przedstawia Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani
do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kampinos  odbędzie się 27.07.2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24.07.2020 r. (piątek) do godziny 14.30 w pok. nr. 7.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej (załącznik) a także w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos
oraz w Biurze obsługi Rady Gminy Kampinos (pok.7)

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

 

Treść Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok

Formularz zgłoszenia do debaty