Dziś jest Sobota, 31.10.2020,imieniny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-09-22 10:06:47

XXV Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się
w dniu 28 września  2020 r. (poniedziałek)
o godz.18.00 w Zespole Rekreacyjno – Sportowym
w Kampinosie A nr 30A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Kampinos
  z dnia 27 lipca 2020 r.
 2. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 3. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Kampinos za rok szkolny 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXV/154/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi kampinos A
i części wsi Kampinos gmina kampinos,

2) Projekt uchwały Nr XXV/155/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kampinos,

3) Projekt uchwały Nr XXV/156/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) Projekt uchwały Nr XXV/157/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Strojec,

5) Projekt uchwały Nr XXV/158/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

6) Projekt uchwały Nr XXV/159/20 zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.

 

 1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.                                                                           

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   Krzysztof Sucharski

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy