Dziś jest Sobota, 31.10.2020,imieniny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-10-09 10:22:45

Informacja w sprawie naliczania przez Gminę rekompensaty od podmiotów gospodarczych spóźniających się z płaceniem należności


Przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2020 r. poz. 935 z póź. zm.), nakładają na gminę obowiązek pobierania rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, ww. rekompensata stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro - gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
2) 70 euro - gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
3) 100 euro - gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Mając na uwadze  powyższe, Wójt Gminy Kampinos prosi o regulowanie należności w terminach zapłaty określonych w umowach/fakturach, aby zapobiec konieczności obciążania przedsiębiorców rekompensatą za koszty odzyskania należności.