Dziś jest Sobota, 31.10.2020,imieniny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2020-10-12 08:11:00

Informacje z bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej


Szanowni Państwo, Członkowie Spółki Wodnej

Informuje, iż po przeprowadzonych naprawach, tych b. pilnych, na Łazach, musieliśmy powrócić z pracami do Komorowa. Tu mieliśmy do czynienia z permanentnym zalaniem gruntów rolnych, które trwało od maja!

Podobnie, jak w przypadku innych prac, nie mogliśmy wykonać tylko naprawy wylotu drenarskiego. Aby to uczynić   zmuszeni byliśmy odmulić prawie 240 metrowego odcinka rowu melioracyjnego, odbudować 1 zarwany przepustu (praktycznie nowe urządzenie), odbudować 1 zespolony wylot drenarski oraz, z uwagi na bardzo ciężkie, wręcz gliniaste warstwy gleby występujące w tym rejonie, wymieniliśmy również 60 metrów zbieraczy i drenów.

Na przełomie września i października podjęliśmy również działania w Podkampinosie. Prace polegały na udrożnieniu 800 metrowego odcinka zbieracza o przekroju fi 160 mm. O ile w Łazach na tak długim odcinku głównego zbieracza występują 4 studnie melioracyjne, tak w Podkampinosie nie ma żadnej! Zmuszeniu byliśmy oczyszczać zbieracz stosując odkrywki, co wymagało dodatkowych sił i środków. Poddaliśmy też generalnemu remontowi studnię, która odbiera nadmiar wody z okolicznych pół i odprowadza ją do wspomnianego zbieracza, a nim już do Utraty.

Jak informowałem Państwa, w tym roku mocno ograniczyliśmy prace związane z wykaszaniem rowów. Pomimo  przeznaczenia na ten cel niewielkich środków, prace wykonaliśmy na długości ok. 10 kilometrów.

Informuję, iż praktycznie wykorzystaliśmy już środki pochodzące z dotacji Urzędu Gminy Kampinos, Wojewody i Starosty. Dla realizacji innych prac musimy bazować wyłączenie na środkach własnych pochodzących ze składek członkowskich. Ponownie zwracam się z apelem o wpłacanie II raty składek oraz o przekazywanie na konto Spółki kwot za lata ubiegłe.

Te środki finansowe mają  ważne znaczenie, ponieważ planujemy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na zakup kos spalinowych i spalinowej piły łańcuchowej (konserwacja rowów melioracyjnych). Nie posiadając środków własnych możemy tylko pomarzyć o takim sprzęcie. Wiadomo, że kosiarka nie dotrze do wszystkich miejsc a jej wykorzystanie przez nasza Spółkę nie obywa się z dnia na dzień, czy „na żądanie” (muszą być zachowane określone procedury).

Jeszcze raz zwracam się z apelem do Państwa o uregulowanie zaległości finansowych wobec Spółki. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526) został  określony on  na poziomie 11,60 zł.

Koszt będzie wliczany do ogólnej kwoty zadłużenia przed wysłaniem przesyłki poleconej do zobowiązanego.

 

                                                                                              Pozdrawiam Państwa serdecznie

                                                                                              Waldemar Sarnowski

                                                                                              Prezes Spółki

Galeria: