Dziś jest Czwartek, 19.04.2018,imieniny Alfa, Leonii, Tytusa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-05-16 16:59:21

Zapraszamy do współtworzenia projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok


Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w roku 2012.

Program na 2012 rok dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. 
 

Uwag do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.
W celu składania propozycji przygotowany został formularz konsultacyjny oraz ankieta.
Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2013. Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl

Formularz i ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w maju 2012 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.
 


Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.
W załączeniu przedstawiamy również harmonogram prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2013 rok.
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.
 

TAMARA BORKOWSKA
/-/
Pełnomocnik Marszałka
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Załączniki

Typ Temat
załącznik Formularz propozycji do Programu
załącznik Ankieta 2013