Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-05-28 13:31:28

100-lecie OSP w Zawadach


W niedzielę 27 maja odbyły się uroczystości Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

    Około godz. 11.00 strażacy zebrali się w pełnym umundurowaniu przed siedzibą jednostki. Gospodarzy zaszczycili swoją obecnością m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
    Wojewoda wyraził uznanie dla zaangażowania, zasług i postawy Strażaków – Jubilatów. Podkreślił, że dzięki ich poświęceniu i sprawności udało się uniknąć wielu nieszczęść i znacznie ograniczyć skutki żywiołów w kompleksie Puszczy Kampinoskiej.
    Głęboko wierzę, że i w przyszłości mieszkańcy gminy nie zawiodą się licząc na Ochotniczą Straż Pożarną, ilekroć zajdzie taka potrzeba. I mam tu na myśli nie tylko spieszenie na ratunek, ale również Państwa aktywny udział w życiu społecznym, działalność sportową, misję krzewienia regionalnej kultury, czy wychowanie młodzieży (…) Życzę utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia, satysfakcji z wykonywanych zadań i wszelkiej pomyślności na kolejne lata zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym – mówił Jacek Kozłowski.
    Z okazji 100-lecia jednostki Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył strażakom z Zawad Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. 
    Marszałek, wręczając odznaczenie, podziękował świętującym za ciężką służbę wymagającą poświęcenia i odwagi. Podkreślił także, że potrzeby mazowieckich strażaków zawsze są traktowane priorytetowo przez samorząd województwa.
    Statystyki potwierdzają – udział dobrze wyposażonych i wyszkolonych jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych często decyduje o zdrowiu i życiu mieszkańców naszego regionu – dodał Marszałek. 
    Pogratulował druhom z Zawad jubileuszu i wyraził nadzieję, że pamiątkowy medal, będący wyrazem uznania za dotychczasowe zasługi, stanie się motywacją do kolejnych lat wytężonej pracy na rzecz Mazowszan.
    Następnie, Wojewoda i Marszałek odznaczyli nadanymi przez Prezydenta RP Brązowymi Krzyżami Zasługi druhny i druhów z OSP w Zawadach: Bogusławę Nitek, Jolantę Tomczak, Zbigniewa Pawlaka, Bogdana Szwarczewskiego oraz Ryszarda Ciurzyńskiego i Walentego Ciurzyńskiego - z OSP w Kampinosie.

    Uroczystą Mszę św. w intencji strażaków koncelebrowali: Kardynał Józef Glemp Prymas Senior i ks. Tadeusz Jaworski – Kapelan Powiatowy Strażaków.

    Po Mszy św. odbyła się defilada pododdziałów i przemarsz na plac zbiórki, a następnie: powitanie gości i odczytanie Kroniki OSP Zawady, wręczenie odznaczeń i okolicznościowe przemówienia. 
    W uroczystości wzięli udział również: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP Andrzej Wasilewski, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP Grzegorz Książek, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Paweł Białecki, Komendant Powiatowy PSP w Błoniu Tadeusz Wypychowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak, Sekretarz Zarządu Oddz. Powiatowego OSP Włodzimierz Żabka, Wójt Gminy Kampinos Tomasz Tymoftyjewicz i jego Zastępca Krzysztof Radkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska, Radni Gminy Kampinos, Skarbnik Gminy Kampinos Hanna Dobrzyńska, Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP w Kampinosie Andrzej Wołczyński, Komendant Gminny OSP w Kampinosie Zbigniew Ploch, Honorowy Komendant Gminny Franciszek Wypierowski, Prezes Klubu HDK ‘Strażak’ w Błoniu Piotr Pniewski, Prezes Klubu HDK ‘Maksymilian’ w Kampinosie Ryszard Zdanowski, jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Błonia i z Sochaczewa, jednostki okolicznych i współpracujących Ochotniczych Straży Pożarnych, Przedsiębiorcy i Sponsorzy, mieszkańcy podtrzymujący tradycje strażackie i rodziny wspierające zawadzką jednostkę w jej działaniach. 

    Z okazji jubileuszu 100-lecia sztandar jednostki został odznaczony Złotym Znakiem Związku, a aktu dekoracji - w imieniu Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka - dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP druh Andrzej Wasilewski.
    Medalem im. Bolesława Chomicza został odznaczony druh Wiesław Makowski, Złotym Znakiem Związku – druh Jacek Tomczak, zaś Złotą Odznaką za zasługi w ochronie przeciwpożarowej druh Lucjan Dmoch.
   
Złote Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Fijołek Witold, Ciurzyński Sylwester, Tomczak Paweł, Tomczak Adam, Tomczak Maciej, Szwarczewska Agnieszka, Modrzejewska Krystyna, Tomczak Magdalena
Srebrne Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Owczarski Ryszard, Stecko Aneta, Węgrzyn Anna, Krzyżanowski Stanisław, Skoczylas Jolanta, Kuźnicki Mariusz, Połeć Grzegorz, Młynarczyk Teresa
Brązowe Medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Łopaciński Łukasz, Kraśkiewicz Łukasz, Kołodziej Marcin, Miszkurka Daniel, Bargieł Małgorzata, Sosińska Wanda, Nitek Elżbieta, Ciurzyńska Agnieszka, Urbańska Aleksandra, Bogucka Agnieszka
Odznaką ‘Strażak Wzorowy’ zostali odznaczeni:
Pawlak Agata, Pawlak Jakub, Łyś Dariusz, Wieczorek Paweł, Bobowicz Maciej, Sosiński Przemysław, Sosińska Paulina, Grzesiak Sylwia, Grzesiak Paulina, Kołodziej Marta, Nitek Mateusz, Nitek Łukasz, Sosińska Katarzyna, Bargieł Mirosław, Nitek Dariusz, Płociński Krzysztof, Błaszczyk Mariusz, Smoliński Dariusz, Szwarczewski Marcin, Tomczak Jakub, Pietrzak Paweł, Skoczylas Patryk
Złotą odznaką ‘Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza’ zostali odznaczeni:
Kołodziej Dawid, Ferszter Kamil, Skoczylas Wioletta, Skoczylas Edyta, Głodek Małgorzata, Nitek Ewelina, Wieczorek Alicja, Sosiński Jakub, Dmoch Karol
Srebrną odznaką ‘Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza’ zostali odznaczeni:
Balcerzak Alicja, Bargieł Joanna, Szwarczewski Piotr
 

    Kronikę przedstawiła druhna Bogusława Nitek – sekretarz jednostki.
    Historia OSP w Zawadach sięga 1912 roku, wtedy to powstała Straż Ogniowa Ochotnicza. Jednostka funkcjonuje nieprzerwanie mimo burzliwej historii czy zakazów okupacyjnych władz. Strażacy-ochotnicy nie tylko pełnili służbę przeciwogniową, ale też walczyli w oddziałach partyzanckich AK.
    Prężnie działająca jednostka cieszy się dużym zaufaniem społecznym, a nienaganna postawa strażaków przynosi chlubę nie tylko miejscowości, ale i gminie. 
    Strażacy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także angażują się w działalność społeczną. Biorą czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych, uroczystościach państwowych oraz kościelnych. Wspólnie pracując dla dobra społeczności lokalnej dbają o profesjonalny wizerunek.
    Uroczystości zakończyło wbijanie Gwoździ i koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski.

GALERIA ZDJĘCIOWA

Galeria: