Dziś jest Niedziela, 24.06.2018,imieniny Danuty, Jana, Janiny
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-08-03 09:43:27

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie
www.dialog.mazovia.pl;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
   a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
   b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
   c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
   d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
   e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:
   a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
   b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
   c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
   d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
   e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.
3) drogą elektroniczną na adres email:
dialog@mazovia.pl;
4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail:
dialog@mazovia.pl.

Załączniki

Typ Temat
załącznik Projekt Programu na rok 2013
załącznik Formularz konsultacyjny