Dziś jest Niedziela, 22.04.2018,imieniny Łukasza, Kai, Nastazji
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-08-23 13:39:55

XXV Sesja Rady Gminy Kampinos


XXV Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 29 sierpnia 2012 r. o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie Uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.
2) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
4) Uchwała w sprawie aktualizacji „ Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przyjętych uchwałą Nr XLVII/284/06 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
5) Uchwała w sprawie wyrażenia woli  wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, działającej w formie stowarzyszenia.
6) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Galeria: