Dziś jest Sobota, 21.04.2018,imieniny Jarosława, Konrada, Selmy
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-08-30 13:10:51

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.


W dniu 29 sierpnia 2012 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Stowarzyszenia ULKS ‘Ryś’ Kampinos na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Tytuł zadania - ‘Kampinoska jesień na sportowo’.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 6 września 2012 r.

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)

Załączniki

Typ Temat
załącznik Pismo przewodnie
załącznik OFERTA
załącznik Oświadczenie Oferenta
załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji