Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-08-30 13:11:13

INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”


Działając na podstawie Uchwały nr LV/251/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kampinos i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Harmonogram przebiegu konsultacji:
30 sierpnia 2012 r. – Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi
15 września - rozpoczęcie konsultacji społecznych
16 października – Spotkanie z dyskusją, godz. 12.00, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy
31 października – Zakończenie konsultacji
15 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników
do 30 listopada 2012 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok następny

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.kampinos.pl, w BIP oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.