Dziś jest Poniedziałek, 23.04.2018,imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-09-13 15:00:59

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.


Wójt Gminy Kampinos zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 września do 31 października 2012 roku.

Tryb konsultacji 'Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kampinos określa Uchwała Rady Gminy Kampinos Nr LV/251/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Projekt Programu zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kampinos.pl oraz na stronie internetowej gminy: www.kampinos.pl
2) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, pok. 6,
3) wywieszony na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, pok. 4.
2) drogą elektroniczną na adres e–mail: adm@kampinos.pl;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik Wójta Gminy Kampinos ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowe informacje: pod nr telefonu 22 725 00 40 w. 19,
e-mail: adm@kampinos.pl
 

Załączniki

Typ Temat
załącznik PROJEKT Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013
załącznik Formularz konsultacyjny