Dziś jest Piątek, 27.04.2018,imieniny Sergiusza, Teofila, Zyty
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-10-01 13:50:33

Podział Gminy Kampinos na jednomandatowe okręgi wyborcze


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wprowadza obowiązek podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy wybiera się 1 radnego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy rady gmin zobowiązane są do dokonania nowego podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012 r.


Przedstawiony poniżej projekt podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417- 419 Kodeksu wyborczego.

Wspomniany podział na okręgi nie narusza generalnej reguły, według której o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 4.182.

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 20 000 mieszkańców wybieranych jest 15 radnych.

Norma przedstawicielstwa w Gminie Kampinos (tj. liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych) wynosi 278,8.

W podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy - sołectwo. W miarę potrzeby jednostki te łączono, w celu utworzenia okręgu wyborczego, jednak w przypadku sołectw o największej liczbie mieszkańców, należało dokonać podziału jednostek - wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Przy podziale na okręgi wyborcze, liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa (tj. od 139 do 415).

Proponowany podział na okręgi wyborcze spełnia powyższe założenia.

 

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych sołectw, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność następującego podziału gminy na okręgi wyborcze:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba mieszkańców

Liczba mandatów

1

Kampinos:
ul. Fryderyka Chopina, Niepokalanowska, Szkolna, Polna, Klonowa, Wiosenna

338

1

2

Kampinos:
ul. Niepodległości,
Wł. Reymonta,
Ks. Skibniewskiego

253

1

3

Kampinos:
ul. Dolna, Partyzantów, Spółdzielców;
Józefów, Koszówka

307

1

4

Wiejca (nr 1 - 70)

226

1

5

Wiejca  (nr 71-130)

222

1

6

Kampinos A (nr 1-52)

ul. Orchidei, Baśniowa, Makowa

187

1

7

Kampinos A  (nr 52A – 76A)

ul. Daliowa, Dębowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Sasanki

258

1

8

Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy

328

1

9

Komorów, Granica, Bieliny

320

1

10

Pasikonie, Zawady, Stare Gnatowice

 374

1

11

Łazy, Łazy Leśne, Grabnik

345

1

12

Wola Pasikońska

276

1

13

Szczytno, Skarbikowo

273

1

14

Strzyżew

229

1

15

Strojec, Rzęszyce, Kirsztajnów, Pindal, Budki Żelazowskie

247

1

 

Projekt podziału został skonsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Przedmiotowy podział Gminy Kampinos na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy obowiązywał będzie od wyborów przeprowadzanych na kadencję w latach 2014 – 2018.

 

 

Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy należy dokonać także podziału gminy na obwody głosowania. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania wspomnianego podziału w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Dotychczasowy podział Gminy Kampinos na obwody głosowania spełnia wymogi ustawowe – liczba i granice obwodów pozostają więc niezmienione. Niewielkiej zmianie (uzupełnieniu) ulegnie jedynie sam opis granic obwodów, w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznym oraz drodze publicznej.

Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera załącznik do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

 


 

Uwagi dotyczące przedstawionego podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze mogą być zgłaszane do Urzędu Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos), pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30) do dnia 15 października 2012 r.

tel. 22 725 00 40 w. 20,

e-mail: biuro.rady@kampinos.pl

ZAŁĄCZNIKI:


projekt uchwały - podział gminy na okręgi wyborcze (z uzasadnieniem)
projekt uchwały - podział gminy na obwody głosowania (z uzasadnieniem)