Dziś jest Niedziela, 27.05.2018,imieniny Amandy, Jana, Juliana
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-10-10 10:46:50

SPOTKANIE w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”


Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. SPOTKANIE z dyskusją odbędzie się we wtorek 16 października o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3).

Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadań publicznych, które JST realizują wspólnie z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do Projektu Programu Współpracy na rok 2013 można wnosić ustnie i pisemnie podczas spotkania w dniu 16 października lub pisemnie drogą elektroniczną (na załączonym Formularzu) na adres e-mail: adm@kampinos.pl (w tytule: Uwagi do Programu NGO na 2013) do dnia 31 października br.

Harmonogram przebiegu konsultacji:
30 sierpnia 2012 r. – Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi
15 września - rozpoczęcie konsultacji społecznych
16 października – Spotkanie z dyskusją, godz. 12.00
31 października – Zakończenie konsultacji
15 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników
do 30 listopada 2012 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2013


Kontakt w sprawie konsultacji:
Wioletta Siekiera
Insp. ds. informacji publicznej
Tel. (22) 725 00 40 w. 19
e-mail:
adm@kampinos.pl

Załączniki

Typ Temat
załącznik Projekt Uchwały
załącznik Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2013
załącznik Formularz uwag