Dziś jest Niedziela, 22.04.2018,imieniny Łukasza, Kai, Nastazji
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-10-18 14:09:18

XXVII Sesji Rady Gminy Kampinos


XXVII Sesja Rady Gminy Kampinos odbędzie się w środę 24 października 2012 r. o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie z następującym porządkiem obrad...1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie Uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2020.
2) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012 r.
3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4) Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5) Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Pasikonie.
6) Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”
7) Uchwała w sprawie podziału gminy  na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8) Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9) Uchwała w sprawie wyznaczenia kierunków działania Wójta Gminy.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy  w sprawie oświadczeń majątkowych  za 2011 r.
8. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Galeria: