Dziś jest Sobota, 23.06.2018,imieniny Albina, Wandy, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-10-23 15:28:49

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.


W dniu 22 października 2012 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Stowarzyszenia ‘Cztery Krajobrazy’ na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej; Tytuł zadania - ‘Święta Przodków – tradycje regionalne’.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 31 października 2012 r. 

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)

Załączniki

Typ Temat
załącznik OFERTA
załącznik Odpis KRS