Dziś jest Środa, 20.06.2018,imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-12-03 10:03:34

Mazowiecki Bank Projektów – zapraszamy do wspólnej budowy


„Mazowiecki Bank Projektów” to elektroniczna baza danych zbierająca informacje na temat inwestycji planowanych do realizacji na terenie województwa mazowieckiego w ramach przyszłego okresu programowania 2014-2020 stworzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego...

Mazowiecki Bank Projektów skierowany jest do potencjalnych beneficjentów przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji naukowych i badawczo – rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych, podmiotów działających w oparciu o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Narzędzie to zostało utworzone w celu zbadania potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych na Mazowszu, identyfikację projektów mających znaczenie priorytetowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także monitoring stanu przygotowania projektów i realizacji projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach przyszłego okresu finansowego 2014 – 2020. Pozyskane dzięki aplikacji informacje, będą pomocne w kontekście prowadzonych prac nad dokumentami przyszłej perspektywy finansowej, w tym m.in. Regionalnym Programem Operacyjnym.
Aplikacja jest dostępna na stronie
http://www.mazovia.pl/ w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazovia.pl.

W celu zarejestrowania projektu w bazie należy zalogować się do systemu i wypełnić interaktywny formularz nt. planowanej inwestycji.
Szczegółowych informacji nt. „Mazowieckiego Banku Projektów” udziela Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Tel. 22 59 79 969 oraz 22 59 79 785).

Galeria: