Dziś jest Wtorek, 16.10.2018,imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2012-12-03 14:45:27

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012” - Uwagi do 12 grudnia br.


W dniu 3 grudnia 2012 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Stowarzyszenia Aktywnych ‘Kuźnia’ na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Tytuł zadania - ‘Turniej Tańca Sportowego - Kampinos Open 2012’.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 12 grudnia 2012 r.

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)


Załączniki

Typ Temat
załącznik Oferta
załącznik Odpis KRS
załącznik Oświadczenie Oferenta